AKTUÁLNĚ

Poděkování voličům

12.10.2014 11:24:31

Výbor KDU-ČSL v sobotu 11. října 2014 oslavil výsledky komunálních voleb v Prostějově. Tímto jako strana děkujeme voličům za projevenou důvěru a chceme vás ubezpečit, že budeme bojovat v městském zastupitelstvu za to, co jsme si v rámci volebního programu stanovili. Jedná se sice o pouhé dva zastupitele, proto nebude vždy snadné zájmy KDU-ČSL prosadit. Přesto věříme, že za čtyři roky za námi uvidíte kus odvedené práce a budete mít znovu důvod dát nám hlas. Na rozdíl od minulých komunálních voleb jsme získali o téměř 1000 hlasů více i přes menší volební účast, procentuálně nám přísluší 6,28% na rozdíl od minulých 5,61%. Budeme dělat všechno proto, aby tento růstový trend pokračoval i nadále.
 

Opakovaná výzva Radě města a všem zastupitelům

22.9.2014 22:21:28

Podáním ze dne 18.9.2014 se na město Prostějov obrátili představitelé Ano 2011 Prostějov, Změna pro Prostějov, Top 09 Prostějov a KDU-ČSL Prostějov s výzvou (dále jen „Výzva“), aby z programu jednání zastupitelstva konaného dne 23.9.2014 byly staženy návrhy na úpravy územního a regulačního plánu. Tyto politické strany dále mj. vyjádřily znepokojení nad neposkytováním a zatajováním informací před veřejností, jako je např. žaloba společnosti Manthellan a problematika úpadkového stavu této společnosti a bylo navrhováno, aby město jako účastník Smlouvy o budoucí smlouvě z roku 2010 uzavřené s Manthellanem nechalo platnost této smlouvy osvědčit soudem, i z důvodu, že Okresní státní zastupitelství v Prostějově vydalo stanovisko ohledně možné absolutní neplatnosti právních úkonů vzešlých z realizace této smlouvy. Vedení města Prostějova na tuto Výzvu dosud neposkytlo komplexní a uspokojivou odpověď. Představitelé Ano 2011 Prostějov, Změna pro Prostějov, Top 09 Prostějov a KDU-ČSL Prostějov, vedeni obavou o řádnou správu majetku města, se proto obracejí na vedení města s  opakovanou společnou výzvou (dále jen „Opakovná výzva“).
 

Výzva Radě města a všem zastupitelům v souvislosti se žalobou společnosti Manthellan

19.9.2014 20:37:31


Zástupci KDU-ČSL, TOP09, Změny pro Prostějov a ANO 2011 předložili výzvu Radě města Prostějova a všem zastupitelům, v níž žádají mimo jiné stažení bodů 3, 4 a 5 z programu jednání Zastupitelstva dne 23.9.2014.
Dále ve své výzvě v jejím závěru navrhují řešení celé záležitosti.
 
 

Kandidáti KDU-ČSL do zastupitelstva města PROSTĚJOV

Pořadí na kandi-dátce Jméno,příjmení, titul věk povolání místo přihlášení k trvalému pobytu členství v politic.straně nebo údaj "bez politické příslušnosti"
1. Petr Kousal,Ing. 60 let Obchodní zástupce Prostějov KDU-ČSL
2.  Zuzana Bartošová, MVDr.  52 let  Vedoucí oddělení Krajské hygienické stanice Olomouc  Prostějov KDU-ČSL
3.  Vojtěch Faltýnek, Ing.  56 let  Technik Nemocnice Prostějov  Prostějov KDU-ČSL
4.  Jana Tobolová, Mgr.  55 let  Pracovnice obchodní firmy SATOS  Prostějov KDU-ČSL
5.  Jindřich Miklas, Mgr.  62 let  Majitel cestovní kanceláře  Prostějov KDU-ČSL
6.  Miloslav Špaček, MUDr.  55 let  Primář Interního oddělení Nemocnice Prostějov  Prostějov  Bez politické příslušnosti
7.  Marie Cagalová, Ing.  48 let  Zástupce ředitele CMGaMŠ v Prostějově   Prostějov  Bez politické příslušnosti
8.  Milada Tomčiaková  46 let  Zdravotní sestra Nemocnice Prostějov  Prostějov KDU-ČSL
9.  Pavel Polcr, Mgr.  40 let  Středoškolský učitel  CMGaMŠ v Prostějově  Prostějov  Bez politické příslušnosti
10.  Petr Slepánek, Ing.  69 let  Stavební inženýr  Prostějov  Bez politické příslušnosti
11.  Hana Šprynarová - Kotyzová, Mgr.  44 let  Zástupkyně ředitele Základní umělecké školy v Prostějově  Prostějov  Bez politické příslušnosti
12.  Jan Slavotínek, Bc.  22 let  Student  Prostějov KDU-ČSL
13.  Petr Češka, Bc.   23 let  Předseda Klubu Salesiánského hnutí mládeže v Prostějově  Prostějov  Bez politické příslušnosti
14. Vladimír Brtník,  MUDr. 64 let   Primář Oddělení radiační onkologie Nemocnice Prostějov  Prostějov  Bez politické příslušnosti
15.  Marta Faltýnková, Ing.  51 let  Bankovní poradce pro veřejný a neziskový sektor  Prostějov  Bez politické příslušnosti
16.  Ondřej Vybíhal, Ing.   69 let  Důchodce  Prostějov KDU-ČSL
17.  Josef Jankůj  55 let  Zahradní technik  Prostějov  Bez politické příslušnosti
18.  Josef Záboj, Mgr.  42et  Vedoucí Centra pro rodinu v Olomouci  Prostějov  Bez politické příslušnosti
19.  Marcela Rapčáková  52 let  Vychovatelka  Prostějov KDU-ČSL
20.  Stanislav Havlíček, Ing.  47 let  Systémový inženýr  Prostějov  Bez politické příslušnosti
21.  Ladislav Burget  42 let  Řidič  Prostějov  Bez politické příslušnosti
22.  Aleš Koutný  36 let  Obchodní zástupce  Prostějov  Bez politické příslušnosti
23.  Karel Kotyza, PaedDr.  76 let  Ředitel školy v.v.  Prostějov KDU-ČSL
24.  Miroslav Minář, Mgr.  25 let  Regionální geograf  Prostějov  Bez politické příslušnosti
25.  Ivo Hanák  77 let  Bankovní úředník v.v.  Prostějov KDU-ČSL
26.  Vlastimila Minaříková, MUDr.  63 let  Dětská lékařka  Prostějov  Bez politické příslušnosti
27.  Tomáš Polcr  42 let  Strojní operátor  Prostějov  Bez politické příslušnosti
28.  Vladimíra Kousalová, MUDr.  63 let  Obvodní lékařka v.v.  Prostějov  Bez politické příslušnosti
29.  Jana Miklasová  58 let  Spolumajitelka cestovní kanceláře  Prostějov  Bez politické příslušnosti
30.  Jaroslav Krsek  55 let  Obchodní zástupce  Prostějov  Bez politické příslušnosti
31.  Milada Slavotínková, Mgr.   64 let  Učitelka v.v.  Prostějov KDU-ČSL
32.  Irena Bendová, Mgr.   37 let  Učitelka základní školy  Prostějov  Bez politické příslušnosti
33.  Jiří Rapčák  27 let  Strojař  Prostějov  Bez politické příslušnosti
34.  Petra Bartošová  28 let  Dobrovolnice v sociálních službách  Prostějov KDU-ČSL
35.  David Benda  37 let  Technický pracovník  Prostějov  Bez politické příslušnosti 

Výzva Radě statutárního města Prostějova

1.9.2014 21:31:26

 V souvislosti s usnesením rady města Prostějova č. 4692 ze dne 19. 8. 2014 o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren“ vyjadřujeme s tímto krokem kategorický nesouhlas a vyzýváme vedení města, aby zastavilo jakékoli kroky i případné plány, které směřují ke zničení objektu Jezdeckých kasáren i dalšího nemovitého majetku města.

 

V Prostějově 27. 8. 2014

 

Ing. Hana Naiclerová, ANO2011

Ing. Jan Navrátil, hnutí Změna pro Prostějov

Ing. Aleš Matyášek, TOP09

Ing. Petr Kousal, KDU-ČSL

 

Obejměme se a komunikujme....

19.7.2014 13:30:33

zlepšení komunikace mezi vedením města Prostějov a „prostým lidem"
 

Klášter Milosrdných bratří v Prostějově

29.4.2014 0:00:00

Studenti Fakulty architektury v Brně hledají odpověď: JAK OŽIVIT OPUŠTĚNÝ KLÁŠTER MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V PROSTĚJOVĚ?

 

Cui bono?

20.11.2013 0:00:00

Komu to prospívá, komu slouží? Tuto otázku vyvolává úporná snaha zastupitelů ČSSD a ODS postavit na místě stávajícího Společenského domu (KASC) nové obchodní centrum společnosti Manthellan  a to i přes zřejmé problémy prosazovaného projektu  
 

Proč být politikem KDU-ČSL

1.      5.8.2013

1. Proč se angažovat ve věcech obecních a nestarat se jen o své vlastní záležitosti?
 2. Proč se angažovat právě v KDU-ČSL?


Na tyto otázky odpovídá Jaroslav Fidrmuc, předseda  KDU-ČSL v Prostějově

 

 
 

Dítě nesmí být trestem, ale naplněním každé rodiny, tvrdí KDU-ČSL

10.10.2013
Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Rodiny s dětmi jsou nejvíce ohroženou sociální skupinou. Po ekonomické stránce jsou v horší situaci než senioři. Více jak 50% rodin s dětmi má výši příjmů do 1,4 násobku životního minima, jedna třetina rodin s třemi a více dětmi je závislá na sociálních dávkách ................

 
 
Zobrazeny výsledky 1-10 (z 13)
 |<  < 1 - 2  >  >|